योजनाएँ

1.  रोज़गार गुरनटी स्कीम
2.  बी.आर.जी.एफ.
3.  सर्व शिक्षा अभियान
4.  इंदिरा गाँधी आवास योजना
5.  लाडली लक्ष्मी योजना
6.  वृधा पेन्षन
7.  विधवा पेन्षन
8.  सामाजिक सुरक्षा योजना
9.  इंदिरा गाँधी विधवा पेन्षन
10. इंदिरा गाँधी वृधा पेन्षन
11. कन्या विवाह योजना
12. छात्रवृति आँगनबड़ी द्वारा
13. तेरवा मित्त योजना
14. राज्युट योजना
15. राजस्ट्रिय ग्रामीण योजना